فن بیان و صداسازی

 عامل مهم دیگر که برای جذب مخاطب و تفهیم محتوا بسیار مؤثر است،
فن بیان با به هم آمیختن صداسازی است.

توسعه فردی

توسعه فردی شامل پرورش مهارت‌هایی است که به افراد کمک می‌کند تا در جهت شکوفایی و رسیدن به حداکثر توانمندی‌های خود برنامه‌ریزی کنند و قدم‌های عملی بردارند.

ساختن ارتباط موثر

ارتباط موثر، رابطه‌ای است که در آن، طرف مقابل پیام شما را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک کند.

وب سایت رسمی مریم مبارکی

درباره من

من مریم مبارکی هستم.
مربی و مدرس توسعه‌ی فردی و مهارت‌های ارتباطی.
به شما کمک می‌کنم که با به دست آوردن اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های کلامی، در زندگی و شغل‌تون فرد تاثیرگذارتری باشید.

اینجا بهت کمک می‌کنیم تا شخص بهتری باشی | شخصی جذاب و کاریزماتیک​

نظرات بعضی از شرکت کنندگان دوره های آکادمی مریم مبارکی

دیدگاه شرکت کنندگان

آنها چه می گویند؟

مقالات آموزشی

دستکاری روانشناختی چیست؟

راهکارهای خوش اخلاقی با دیگران

ترس از طرد شدن چیست؟